سياست حفظ حريم خصوصی در فروشگاه فصل خرید

فصل خرید بر مبنای اطلاعاتی که اشخاص هنگام ارسال سفارش خريد كالاها در سایت وارد می کنند، کالا را در اسرع وقت و هماهنگی قبلی تحویل داده و همچنین از این اطلاعات محافظت مي كند و متعهد می شود که در حد توان از حريم شخصی شما محافظت کند و در اين راستا اقدام به توسعه بستری امن با تکنولوژی مورد نياز برای هرچه مطمئن تر و امن تر شدن سایت فصل خرید برای استفاده شما عزیزان می نمايیم.